Kuulutuksia

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu virallisella ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa.
Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät myös verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.

 

Kuulutus 25.10.2023: Outokummun seurakunnan kirkkovaltuuston 09.11.2023 kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Outokummun seurakunnan kirkkovaltuuston 09.11.2023 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 10.11.–11.12.2023, mistä on kuulutettu Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 25.10.–11.12.2023.

Sirpa Heikkilä, talouspäällikkö
 

Kuulutus 01.12.2023: Outokummun seurakunnan kirkkoneuvoston 05.12.2023 kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Outokummun seurakunnan kirkkoneuvoston 05.12.2023 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 06.12.–27.12.2023, mistä on kuulutettu Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 01.12.–27.12.2023.

Sirpa Heikkilä, talouspäällikkö
 

Kuulutus 06.12.2023: Outokummun seurakunnan kirkkovaltuuston 13.12.2023 kokouksen pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Outokummun seurakunnan kirkkovaltuuston 13.12.2023 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 14.12.–19.01.2024, mistä on kuulutettu Outokummun seurakunnan verkkosivuilla ajalla 06.12.–19.01.2024.

Sirpa Heikkilä, talouspäällikkö

Kirkkovaltuuston kokouksen esityslista 13.12.2023