Hautausmaat

Outokummun seurakunnalla on käytössään kaksi hautausmaata, Rauhanmaan hautausmaa ja Kuusjärven hautausmaa. Kummallakin hautausmaalla on valittavissa sekä uurna- että arkkuhautoja. Molemmilla hautausmaalla on käytössä myös muistolehto johon vainajan tuhkat on mahdollista haudata.

 

KUULUTUS: Haudan hallinta-ajan päättyminen

Outokummun seurakunnan hautausmailla on hautoja, joiden hallinta-aika päättyy vuoden 2021 lopussa tai ovat päättyneet ennen v. 2021.

Hautaoikeuden haltijalla on oikeus jatkaa haudan hallinta-aikaa 20-40 vuodella. Hallinta-ajan jatkamisesta on ilmoitettava 30.06.2022 mennessä seurakuntatoimistoon. Muutoin hauta palautuu seurakunnalle. Jatkamisesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen lunastusmaksu. (Kirkkolaki 17 luku 2§).

Mikäli hallinta-aikaa ei jatketa on hautaoikeuden haltijan poistettava haudalla mahdollisesti oleva muistomerkki 31.12.2022 mennessä. Määräajan jälkeen poistamaton muistomerkki siirtyy Outokummun seurakunnan haltuun vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14§)

Lisätietoja: Outokummun seurakunnan seurakuntatoimisto, Kummunkatu 19, 83500 OUTOKUMPU, p. 0400 248 770,  outokummun.seurakunta@evl.fi.

Haudoille on asetettu hallinta-ajan päättymisestä kuulutusilmoitus 14.07.2021.

Luettelo haudoista löytyy tästä linkistä, seurakuntatoimistosta ja seurakunnan ilmoitustauluilta.