Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat, seurakuntavaaleissa
neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon
ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt
nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja 
ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Seuraavat 
seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Outokummun seurakunnan seurakuntavaalit vuonna 2022

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille.
Aloite toimitetaan kirjallisena seurakuntatoimistoon, Kummunkatu 19, Outokumpu.
Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston
päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.
Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli
kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite -
kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.