Seurakuntatoimisto palvelee seuraavissa asioissa:


•    kaste-, avioliitto- ja hautaustoimituksiin liittyvät asiat
•    hautapaikkojen myyntiin ja hautapaikkojen uusintaan 
      liittyvät asiat
•    haudanhoitoasiat
•    taloushallinto ja –suunnittelu
•    seurakunnan yleishallinto
•    laskentatoimi
•    hautaustoimi
•    kiinteistötoimi
•    maankäyttö ja metsätalous
•    henkilöstöhallinto
•    seurakunnan toimitila- ja toimitusvarauspalvelut
•    työsuojelu

Seurakuntatoimisto sijaitsee osoitteessa Kummunkatu 19, 83500 Outokumpu. Toimiston puhelinnumero on 0400 248 770.

Ota yhteyttä