Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024:
Ruhanen Satu, puheenjohtaja, p. 0400 248 771
Honkavaara Matti, varapuheenjohtaja, p. 045 277 8460

Kettunen Veikko, p. 0400 658787
Mutikainen Airi, p. 044 583 5388
Partanen Anna, p. 044 282 5844
Ratilainen Simo, p. 050 327 3175
Ruokolainen Hilkka, p. 050 552 2575
Räsänen Tuomo, p. 050 512 4524
Sirviö Leila