Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022:
Ruhanen Satu, puheenjohtaja, p. 0400 248 771
Honkavaara Matti, varapuheenjohtaja, p. 045 277 8460

Meriläinen Kaarina, p. 040 758 0484
Partanen Anna, p. 044 282 5844
Pekkanen Niina, p. 040 515 1261
Riikonen Kari, p. 040 578 5667
Räsänen Semilia, semppu@gmail.com
Räsänen Tuomo, p. 050 512 4524
Turpeinen Jari, p. 040 184 2686