Kirkkoherran tervehdys

25.4.2023


Hyvä tervehdyksen lukija läheltä ja kaukaa!

Vuoden jokaisena päivänä olkoon Herran armo suuri elämässäsi! 

Kirjoitan pienen hartauden jälkeen seurakunnassamme meneillään olevista asioista:

Jeesus sanoi: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) Kun tulet seurakunnan kokoontumiseen, on meillä mukana aina yksi hyvin korkea-arvoinen, silmille näkymätön läsnäolija.
Jeesuksen nimeen kokoontuvat kristityt kuulevat ja lukevat Raamattua ja laulavat hengellisiä lauluja, joiden kautta Jumalan sana lohduttaa sydämiä julistamalla syntien anteeksiantoa Jeesuksen ristintyön tähden. Raskasta kuormaa kantavalta tunnolta putoaa näin taakat. Tule seuraamme kuulemaan yhä uudelleen ilosanoma ja elämään iloja ja suruja kanssamme. Meillä kuuluu Hyvän Paimenen ääni, Jeesus on paikalla ja tekee hyvän työnsä sinussa. Etenkin näin tapahtuu siinä hetkessä, kun seurakunta viettää yhdessä Pyhää Ehtoollista. Siunatussa leivässä ja viinissä otamme hänet vastaan. 

Meillä tapahtuu monenlaista ja kaikenikäisille sopivaa:  Tervetuloa mukaan, olet meille tärkeä osa yhteisöämme!

Outokummun seurakunta, ja 1.1.2024 alkaen Outokummun ja Polvijärven seurakunta haluaa elää lähellä ihmisiä ja varjella luomakuntaa. Tulin vajaa 10 vuotta sitten ensimmäiseen virkapaikkaani pappina Outokummun pastoriksi. Jännitin, miten öseurakunta ottaa tälläisen tavallisen ja maalla kasvaneen ihmisen vastaan. Ensimmäisenä työpäivänä tapahtui jotain, mitä voisin sanoa seurakunnan vahvuudeksi. Tervetulleeksi toivotti kirkkovaltuuston puheenjohtaja halaamalla. Halauksia ja kättelyitä ja yhteisössä lämmintä ystävällisyyttä on koettu vuosien varrella. Outokumpulaisuudessa näkyy mielestäni helppous ottaa ihminen mukaan, koska jo kaivoksen ajoilta totuttiin ihmisiin, jotka tulivat muualta. Sitä samaa me haluamme välittää yhä, ja kuluneen vuoden aikana yhteisöömme on otettu avosylin vastaan niin sodan alta paenneet ukrainalaiset kuin muualta tulleet opiskelijat ja maahanmuuttajat. 

Seurakuntamme tahtoo elää kaikenlaisia ihmisiä kutsuen mukaan elämään yhdessä, tekemään ja erityisesti elämään Jumalan yhteydessä. Olkoon kynnys matala ja ovenpielet leveällä, että jokainen voisi kokea helppoutta tulla meille. Meillä löytyy monenlaista toimintaa ja vapaaehtoistyöhön saa osallistua Jumalan antamilla lahjoillaan. Pyhä Henki on antanut erilaisia armolahjoja, joilla voimme palvella seurakuntaa, toisiamme, mutta aivan erityisesti Jumalaa.

Outokummun seurakunnan päätapahtuma on joka sunnuntainen messu. Kuulemme Jumalan puhetta Raamatusta ja jaamme Pyhän ehtoollisen sakramenttia. Toteutamme jumalanpalvelukset striimattuina ja meille tärkeää on, että seurakuntamme on esteetön ja saavutettava. Teemme säännöllisesti hartaus- ja tiedotustoimintaa Somessa. Seurakunnan Facebook-sivuilla ja instagramissa on lisääntyvä seuraajien joukko, ja toteutamme viestinnässä Jeesuksen käskyä viedä evankeliumia kaikille. 

Työntekijämme ovat työlleen ja seurakunnan perustehtävälle omistautuneita ja ammattitaitoisia.  Seurakuntatoimistomme palvelee niin puhelimitse kuin toimiston ollessa auki. Siirryimme vuoden 2022 alusta Kuopion aluekeskusrekisteriin ja kotisivujen kautta löytyy ohjeet asiointiin siellä. Edelleen meiltä varataan kirkolliset toimitukset ja muut tilavuokraukset. 

Työntekijämme ovat tavoitettavissa sovitusti ja tahdomme elää kuunnellen, keskustellen ja rukoillen kaikissa elämänvaiheissa.

Julkisyhteisönä meillä on Outokummun seurakunnassa tahto ja myös velvoite, että kaikki päätöksenteko ja toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Ihmisten asioissa olemme vaitiolovelvollisia ja meillä voi turvallisesti jakaa eri elämänasioita.  Hallinnontason päätöksistä löytyy seurakunnan kotisivuilta pöytäkirjat ja muut strategiat.

Kirkkorakennuksia ja hautausmaita vaalimme niiden ohjesääntöjen mukaisesti, jotta ne ovat saavutettavia ja turvallisia. Kuusjärven kirkon mittavat saneeraustyöt ovat lähivuosien aikana, ensin vesikaton korjaus, ja sitten tulevat alapohjan ja kirkkotilan muutostyöt. Kirkkotilan takaosaan on suunnitteilla inva-WC, keittiö ja ns. kirkon takaosan monitoimitila. Kuusjärven kirkkoa vaalimme sen kullttuurihistoriallisen arvon ja perinteen mukaan.

Kirkkoherrana tulen edistämään sitä, että seurakuntamme ovat rakkauden yhteisö, jonka toimintoihin voi jokainen osallistua ja saada sitä tukea elämäänsä. Haluan kehittää yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa monipuolista ja rikasta jumalanpalveluselämää, niin, että kutsumme eri yhteisöjä mukaan valmistelemaan messuja. Haluan kirkkoherrana edistää kaikkea sellaista, että toimintamme olisi helposti lähestyttävää ja meillä saisi kokea olevansa tärkeä ja löytää yhteyden Jumalaan ja voimistua siitä. Tulen edistämään tasa-arvoa ja jokaisen ihmisen kunnioittamista Luojan luomana ja Kirstuksen sovittamana. Emme tutki ovilla kuuluuko ihminen kirkkoon, ja onko hän minkä järjestön edustaja, vaan toteutamme työtämme Jeesuksen esimerkin tavoin kutsua, ottaa vastaan ja olla läsnä. Uskoa haluamme jakaa yhdessä kaikkien meille tulevien kanssa turvallisesti, rukoillen ja tutkien Jumalan Sanaa.

Johdettavaksi on minulle uskottu Outokummun ja Polvijärven seurakunnat. Olemme vielä kaksi itsenäistä seurakuntaa, mutta teemme paljon yhteistyötä. Kirkkohallitus on päättänyt, että seurakuntamme yhdistyvät aj olemme Outokummun ja Polvijärven seurkaunta. Kaikki perustehtävämme ja toimintamme lähipalveluineen turvaamme vuosiksi eteenpäin.

Olen hallinnossa kiinni melko paljon vielä liitosvaiheessa ja periaatteeni on tehdä rehellistä, perusteellista, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa keskustelevaa hallintotyötä seurakuntiemme parhaaksi. Pysyn kiinni Raamatussa ja opissa, mutta olen työntekijöiden kanssa uudistuksiin pyrkivä.

Johdan vaikuttamistyötä, mikä tarkoittaa, että haluamme vuoden 2023 aikana kuulla mahdollisimman monen näkemyksiä ja toiveita, mitä seurakunnalta toivotaan, mikä olisi kirkon suunta ja mihin me satsaamme. Meillä on Kristuksen kirkko, perustamme, evankeliumi ja perustehtävämme, mutta minkä toiminnan kautta oma usko voisi hoitua ja mikä kiinnostaa. Rakennamme yhdessä kuulemisten pohjalta yhtisen seurkaunnan tulevaisuuslinjan. Haluamme yhdessä vaikuttaa siihen, että kirkon perustehtävä voi toteutua ja teemme yhdessä seurakuntalaisten kanssa pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistyötä. 

 

Hyvän ja armollisen Jumalan siunausta elämääsi vuonna 2023!

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan yhteinen kirkkoherra Satu Ruhanen

 

 

Kirkkoherra Satu Ruhanen
Kirkkoherra Satu Ruhanen