Kirkkoherran tervehdys seurakuntalaisille

28.8.2021
Hyvä seurakuntalaisemme Outokummussa ja te kaikki sisaret ja veljet Kristuksessa!

Jeesus sanoi: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) Kun tulet seurakunnan kokoontumiseen, on meillä mukana aina yksi hyvin korkea-arvoinen, silmille näkymätön läsnäolija.
Jeesuksen nimeen kokoontuvat kristityt lukevat Raamattua ja laulavat hengellisiä lauluja, joiden kautta Jumalan sana lohduttaa sydämiä julistamalla syntien anteeksiantoa Jeesuksen ristintyön tähden. Raskasta kuormaa kantavalta tunnolta putoaa näin taakat. Jos siis tahdot Jeesuksen luona levon, tule seurakuntaamme, kristittyjen kokoontumiseen. Meillä kuuluu Hyvän Paimenen ääni, Jeesus on paikalla ja tekee hyvän työnsä sinussa. Etenkin näin tapahtuu siinä hetkessä, kun seurakunta viettää yhdessä Pyhää Ehtoollista. Siunatussa leivässä ja viinissä otamme hänet vastaan. 

Meillä tapahtuu monenlaista ja kaikenikäisille sopivaa:  Tervetuloa mukaan, olet meille tärkeä osa yhteisöämme!

Kun tulin vuonna 2014 Outokummun seurakuntaan seurakuntapastoriksi, tapahtui jotain, mitä voisin sanoa koko seurakunnastamme. Jännitin tietysti, miten uusi pastori otetaan vastaan, mutta kirkon ovesta sisään astuttua tuli eräs luottamushenkilö ja vapaaehtoinen ja halasi. Halauksia ja kättelyitä ja yhteisössä lämmintä ystävällisyyttä on koettu vuosien varrella. Outokumpulaisuudessa näkyy mielestäni helppous ottaa ihminen mukaan, koska jo kaivoksen ajoilta totuttiin ihmisiin, jotka tulivat muualta. Seurakuntamme tahtoo elää kaikenlaisia ihmisiä kutsuen mukaan elämään yhdessä, tekemään ja erityisesti elämään Jumalan yhteydessä. kaikissa elämänvaiheissa. Olkoon kynnys matala ja ovenpielet leveällä, että jokainen voisi kokea helppoutta tulla meille. Meillä löytyy monenlaista toimintaa ja vapaaehtoistyöhön saa osallistua Jumalan antamilla lahjoillaan. Pyhä Henki on antanut erilaisia armolahjoja, joilla voimme palvella seurakuntaa, toisiamme, mutta aivan erityisesti Jumalaa.

Outokummun seurakunnan päätapahtuma on joka sunnuntainen messu. Jumalanpalveluksissa kuulemme Jumalan puhetta Raamatusta ja jaamme Pyhän ehtoollisen sakramenttia. Seurakuntamme suuri ilonaihe on, että paikkakuntamme seurakunnan luottamushenkilö Jari Turpeinen viritteli kameransa ja äänentoiston kirkkoon, ja nyt jo puolitoista vuotta on kirkostamme suoratoistettu jumalanpalveluksia, virsilauluhetkiä ja muita ohjelmia. Kaikki suoratoistot ovat katsottavissa seurakaunnan kotisivujen You Tube-linkin kautta. Meille on panepidemian aikana muodostunut pysyvä ja kasvavakin joukko kotona jumalanpalveluksia seuraavia. Nämä striimatut lähetykset, kuten työntekijöidemme tekemät some hartaudet ja kirkkohetket ovat evankeliumia, jotka tavoittavat uudenlaisia ihmisiä, jopa ympäri maailmaa. 

Mikään etänä katsottu ei täysin vastaa sitä, mitä on jutella työntekijän tai toisten seurakuntalaisten kanssa. Siksi on tärkeää, että voitte soittaa kenelle tahansa työntekijöistämme, kysyä apua tai ilmaista halun keskustella. Seurakuntavirastomme on auki ja työntekijämme tavoitettavissa puhelimitse ja sovitusti tulemme kotikäynnille tai löydymme toimistolta. 

Julkisyhteisönä meillä on Outokummun seurakunnassa tahto ja myös velvoite, että kaikki päätöksenteko ja toimintamme ovat avoimia ja läpinäkyviä. Tulevaisuudessa lisäämme näkyvyttää ja informointia kokousten suoratoistoina. Samoin rakennuksiin liittyvistä muutoksista pidämme avoimia suoratoistettuja tilaisuuksia tai teemme koosteita suunniteltavista korjauksista. Hallinnontason päätöksistä löytyy seurakunnan kotisivuilta pöytäkirjat ja muut strategiat.

Kirkkoherrana tulen edistämään sitä, että seurakuntamme ovat rakkauden yhteisö, jonka toimintoihin voi jokainen osallistua ja saada sitä tukea elämäänsä. Haluan kehittää yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa monipuolista ja rikasta jumalanpalveluselämää, niin, että kutsumme eri yhteisöjä mukaan valmistelemaan messuja. Haluan kirkkoherrana edistää kaikkea sellaista, että toimintamme olisi helposti lähestyttävää ja meillä saisi kokea olevansa tärkeä ja löytää yhteyden Jumalaan ja voimistua siitä. Tulen edistämään tasa-arvoa ja jokaisen ihmisen kunnioittamista Luojan luomana ja Kirstuksen sovittamana. Henkilökuntamme on ammattitaitoista, sitoutunutta työhönsä, ja toimii Kristuksen rakkauden ja lähetyksen ja diakonian mukaisesti seurakuntaa palvellen. Emme tutki ovilla kuuluuko ihminen kirkkoon, ja onko hän minkä järjestön edustaja, vaan toteutamme työtämme Jeesuksen esimerkin tavoin kutsua, ottaa vastaan ja olla läsnä. Uskoa haluamme jakaa yhdessä kaikkien meille tulevien kanssa turvallisesti, rukoillen ja tutkien Jumalan Sanaa.

Olen kahden seurakunnan kirkkoherrana paljolti hallinnossa kiinni. Johdan Outokummun ja Polvijärven seurakuntien toimintaa, hallintoa sekä samalla seurakuntien yhdistämistä, ja se itsessään vie työaikaa tuplahalinnon lisäksi. Teen avointa, keskustelevaa yhteistyötä luottamushenkilöidemme kanssa. He ovat seurakunnat hyvin tuntevia ja kuuntelen heidän näkemyksiään, ja keskustelemme kulloinkin vireillä olevista päätöksistä. Seurakuntiemme liitoshankkeesta löydät kotisivuiltamme päätöksenteon alta lisää tietoa.

Olen parhaiten tavoitettavissa sovitusti ja mukana osallistuen molempien seurakuntien jumalanpalveluselämässä. Tällä hetkellä en ole toimituksissa, mutta aina silloin tällöin seurakunnan tapahtumissa sekä yhteistyöneuvotteluissa. Lisäksi järjestän kirkkovartteja, joissa kohtaan seurakuntalaisia ja kerron ajankohtaisia asioita. Haluan edistää avointa informaatiota seurakuntiemme asioista, joten pyrin kertomaan mahdollisimman paljon meneillään olevista asioista. 

 

Hyvän ja armollisen Jumalan siunausta elämääsi vuonna 2021!

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan yhteinen kirkkoherra Satu Ruhanen

 

 

Kirkkoherra Satu Ruhanen
Kirkkoherra Satu Ruhanen