Kirkkoherran tervehdys seurakuntalaisille

3.4.2021
Hyvä seurakuntalaisemme Outokummussa ja Polvijärvellä ja te kaikki sisaret ja veljet Kristuksessa!

Olemme kirkkona ja seurkakuntina valmistautumassa kristittyjen suurimpaan juhlaan, pääsiäiseen. Kirjoittamisen ajankohtana on eletty läpi kipeät vaiheet Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa seuraten. Sen myötä laskeutui hiljaisuus, ja epätoivo, voiko Jumalan suunnitelmaan luottaa. Ihmiset olivat alkaneet uskoa ja luottaa Jeesukseen, ja nyt hän oli poissa. Kuoleman surusta siirrymme kristittyjen ihmisten suurimpaan uutiseen, kun naiset menivät Jeesuksen haudalla ja hauta oli tyhjä. Enkeli ilmoitti, että ei Jeesusta etsitä kuolleitten joukosta, vaan Hän on ylösnoussut ja elää meitä varten taivaassa. Jumalan pelastavaan suunnitelmaan, että Hän antoi meille Poikansa, jotta uskoisimme Häneen, eikä yksikään meistä hukkuisi saakin luottaa. Tätä suurta sanomaa tahdomme seurakuntina julistaa ja elää todeksi teidän kanssanne seurakunnissamme Outokummussa ja Polvijärvellä. Tervetuloa mukaan, olet meille tärkeä osa yhteisöämme!

Elämme vielä rajoitusten aikaa, ja olemme joutuneet huomioimaan kaikessa kokoavassa toiminnassa viranomaisten määräykset ja hiippakunnan ohjeet. Kunkin ajankohdan muutokset toiminnoissa näkyvät kotisivuillamme sekä tiedotamme paikallislehdessä. Tavoitteemme on palvella kokoavan toiminnan osalta huomioiden terveysturvallisuus ja paikkakunnan epidemiatilanne. Tällä hetkellä on meidän mahdollista kutsua teitä rajoitettu määrä osallistumaan niin Outokummun( 45 henkilöä) kuin Polvijärven kirkon ( 100 henkilöä)  jumalanpalvelukseen ns. sektorimallissa. Pidämme jumalanpalveluksia joka sunnuntai sekä juhlapyhinä. Seurakuntamme haluaa tukea perheitä ja olla läsnä lapsille ja nuorille. Lasten kerhot, pyhäkoulut, rippikoulutyö ja perhekerhot ovat auki, ja lasten ja nuorten toiminnot pyritään pitämään ensisijaisesti.  Diakonian ja aikuistyön ryhmiä toimii, ja tahdomme näin huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa oleville turvaa ja huolenpitoa. Diakonian kautta tapahtuu avustusta sekä ruoanjakelua säännöllisesti. Kaikki jumalanpalveluksemme suoratoistetaan Outokummun kirkossa ja ovat katsottavissa seurkaunnan kotisivujen You Tube-linkin kautta, me iloitsemme jatkuvasti lisääntyvistä katsojamääristä. Polvijärven kirkon tekniikka ei täytä tällä hetkellä laadukkaiden lähetysten tekoa, mutta kehitämme asiaa, niin, että myös kirkossa kuvaaminen onnistuu. Haluamme jatkuvasti tuottaa ohjelmia verkossa ja somessa, niin musiikkia, hartauksia ja muita kivoja juttuja, jotta te seurakuntalaisemme saisitte säilyttää elämässänne kirkon sanoman, joka on toivoa ja elämän iloa täynnä. 

Mikään etänä katsottu ei täysin vastaa sitä, mitä on jutella työntekijän tai toisten seurakuntalaisten kanssa. Siksi on tärkeää, että voitte soittaa kenelle tahansa työntekijöistämme, kysyä apua tai ilmaista halun keskustella. Seurakuntavirastomme on auki ja työntekijämme tavoitettavissa puhelimitse ja sovitusti tulemme kotikäynnille tai löydymme toimistolta. Odotamme kaikki, että pääsemme tapaamaan oikeasti kasvotusten ja saamme kutsua teitä moniin hyviin toimintoihimme. 

Julkisyhteisönä meillä on Outokummun ja Polvijärven seurakunnissa tahto ja myös velvoite, että kaikki päätöksenteko ja toimintamme ovat avoimia ja läpinäkyviä. Tulevaisuudessa lisäämme näkyvyttää ja informointia kokousten suoratoistoina. Samoin rakennuksiin liittyvistä muutoksista pidämme avoimia suoratoistettuja tilaisuuksia tai teemme koosteita suunniteltavista korjauksista. Hallinnontason päätöksistä löytyvät molempien seurakuntien kotisivuilta pöytäkirjat ja muut strategiat.

Kirkkoherrana tulen edistämään sitä, että seurakuntamme ovat rakkauden yhteisö, jonka toimintoihin voi jokainen osallistua ja saada sitä tukea elämäänsä. Haluan kehittää yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa monipuolista ja rikasta jumalanpalveluselämää, niin, että kutsumme eri yhteisöjä mukaan valmistelemaan messuja. Haluan kirkkoherrana edistää kaikkea sellaista, että toimintamme olisi helposti lähestyttävää ja meillä saisi kokea olevansa tärkeä ja löytää yhteyden Jumalaan ja voimistua siitä. Tulen edistämään tasa-arvoa ja jokaisen ihmisen kunnioittamista Luojan luomana ja Kirstuksen sovittamana. Henkilökuntamme on ammattitaitoista, sitoutunutta työhönsä, ja toimii Kristuksen rakkauden ja lähetyksen ja diakonian mukaisesti seurakuntaa palvellen. Henkilökuntamme ja vapaaehtoistemme järjestämä kokoava toiminta on runsasta ja pyrimme tavoittamaan monia eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia. Emme tutki ovilla kuuluuko ihminen kirkkoon, ja onko hän minkä järjestön edustaja, vaan toteutamme työtämme Jeesuksen esimerkin tavoin kutsua, ottaa vastaan ja olla läsnä. Uskoa haluamme jakaa yhdessä kaikkien meille tulevien kanssa turvallisesti, rukoillen ja tutkien Jumalan Sanaa.

Olen kahden seurakunnan kirkkoherrana paljolti hallinnossa kiinni. Johdan Outokummun ja Polvijärven seurakuntien toimintaa, hallintoa sekä samalla seurakuntien yhdistämistä, ja se itsessään vie työaikaa tuplahalinnon lisäksi. Teen avointa, keskustelevaa yhteistyötä luottamushenkilöidemme kanssa. He ovat seurakunnat hyvin tuntevia ja kuuntelen heidän näkemyksiään, ja keskustelemme kulloinkin vireillä olevista päätöksistä. Seurakuntiemme liitoshankkeesta löydät kotisivuiltamme päätöksenteon alta lisää tietoa.

Olen parhaiten tavoitettavissa sovitusti ja mukana osallistuen molempien seurakuntien jumalanpalveluselämässä. Tällä hetkellä en ole toimituksissa, mutta aina silloin tällöin seurakunnan tapahtumissa sekä yhteistyöneuvotteluissa. Lisäksi järjestän rajoitusten salliessa kirkkovartteja, joissa kohtaan seurakuntalaisia ja kerron ajankohtaisia asioita. Haluan edistää avointa informaatiota seurakuntiemme asioista, joten pyrin kertomaan mahdollisimman paljon meneillään olevista asioista. Toiveeni on, että hallinnollisesti pääsemme yhdistymään seurakuntina, joten toivottavasti pystyn kohtamaan sen jälkeen enempi rakkaita seurakuntalaisia. 

Odotetaan yhdessä, että korona helpottaa ja päästään jälleen kohdakkain tapaamaan, viettämään yhdessä tilaisuuksia, juomaan kahvia ja tekemään yhdessä.

Hyvän ja armollisen Jumalan siunausta elämääsi vuonna 2021!

Outokummun ja Polvijärven seurakunnan yhteinen kirkkoherra Satu Ruhanen

 

 

Kirkkoherra Satu Ruhanen
Kirkkoherra Satu Ruhanen