Rippijuhlat

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, jossa on kyse uskon vahvistamisesta ja seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi tulemisesta. Konfirmaatiossa seurakunta rukoilee rippikoululaisen puolesta ja häntä rohkaistaan elämään kristittynä.

Konfirmaation jälkeen voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaatio on edellytyksenä myös sille, että voi toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan 18 vuoden iän. Rippikoulun käyminen oikeuttaa myös kirkolliseen vihkimiseen.

Kummit ovat konfirmaatiossa mukana siunaamassa rippikoululaista. Mikäli kummit eivät pääse paikalle, voi siunaamaan tulla joku muu tärkeä aikuinen tai vaikka oma isonen.

Konfirmaatio on merkityksellinen kohta elämässä ja siksi ripillepääsyä kannattaa juhlistaa yhdessä perheen, kummien ja läheisten kanssa. Rippijuhlat voi järjestää kotona tai muussa juhlapaikassa. Seurakunnan tiloja voi toivoessaan myös vuokrata.

Aikuisrippikoulun päätteeksi vietetään myös konfirmaatio, mutta tällaisessa tapauksessa konfirmaatio on joko sunnuntaina jumalanpalveluksen yhteydessä tai yksityisenä konfirmoitavan toiveiden mukaan.

 

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Konfirmaatio on osa ehtoollisjumalanpalvelusta eli messua. Konfirmaatiota vietetään joko sunnuntain messun yhteydessä tai omana erillisenä messunaan. Konfirmaatiomessu kestää yleensä 1-2 tuntia. Kirkot ovat konfirmaatiomessuissa usein hyvin täynnä, joten paikalla kannattaa olla ajoissa.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen