Palvelutyön johtokunta

Palvelutyön johtokunta on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävinä seurakuntatoimistossa.

Palvelutyön johtokunnan toimialaan kuuluvat työalat: aikuistyö, diakoniatyö, lähetystyö ja kansainvälinen diakoniatyö.

Palvelutyön johtokunta 2023 - 2026
Kettunen Veikko, puheenjohtaja

Hirvonen Antti 
Meriläinen Kaarina 
Mutikainen Airi
Ratilainen Simo
Ruokolainen Hilkka 

Varajäsenet:
Sirviö Leila
Riikonen Kari
Kettunen Asta