Tärkeät päivämäärät:

  • 4.11. klo 16 mennessä ilmoittautuminen kotiäänestykseen päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä

https://www.seurakuntavaalit.fi/etusivu

Seurakuntavaalit ovat 20.11.2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein.
Luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääsee vaikuttamaan oman seurakunnan tulevaisuuteen. Vaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi
* seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
* rakennushankkeista 
* avustuksista
* monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
* seurakunnan toiminnan painotuksista
* seurakunnan tilojen käytöstä

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättäjä, joka johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja. 

Kun ehdokkuus kiinnostaa, toimi näin:
Liity seurakuntasi ehdokaslistalle.

Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä seurakuntatoimistosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava Outokummun seurakuntatoimistoon  viimeistään 15.9.2022 klo 16 jolloin ehdokasasettelu päättyy.
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
* täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
* on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
* antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
* on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
* ei ole vajaavaltainen

Kotiäänestys
Liikuntarajoite ei ole este äänestämiselle.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon. (KVJ 2:32).
Kotiäänes
tykseen tulee ilmoittautua Outokummun seurakuntatoimistoon (Kummunkatu 19), kirjallisesti joko nettilomakkeella (myös sähköpostilla outokummunseurakunta@evl.fi) tai puhelimitse 0400 248 770.

Ilmoitus on tehtävä 4.11.2022 klo 16 mennessä
.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 8. – 12.11.2022 sekä seurakunnan alueella olevat ennakkoäänestyspaikat löydät täältä >>>.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022 kello 11-20 aikana alkaen jumalanpalveluksen jälkeen Outokummun kirkossa, Kummunkatu 19, Outokumpu

Vaalitulokset selviävät vaalipäivän iltana 20.11.2022. Valittujen ehdokkaiden kausi alkaa seurakunnissa 1.1.2023.

Esteellisyys
Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä.